top of page

ONZE VISIE

RunnersLab_LOGO_RGB_NEG_def[1].png

Visie atletiekclub

Door een bewuste keuze in functie van haar reële mogelijkheden wil Bonheiden AC als autonome club streven naar een gestructureerde werking.


 Op een manier dat:   

- Zowel aan de jeugd aan de als volwassenen een representatief maar beperkt aantal activiteiten wordt

  aangeboden als initiatie of specialisatie   

- In de jeugdcategorieën, tot en met miniem, er een brede basis zal gelegd worden maar met een duidelijk

  accent naar loopnummers   

- De club de ambitie heeft om op het vlak van loopnummers regionaal en nationaal een hoofdrol te spelen  

- Via een structureel jeugdbeleid de doorstroming kan verzekerd worden en de drop out vermeden wordt  -

- De trainers de verantwoordelijkheid hebben om de deelname aan wedstrijden te stimuleren en alzo de 

  clubbelangen naar buiten toe te profileren   

- Het trainerspotentieel, in functie van de noden, zal aangepast worden met een duidelijke taakomschrijving

  en bindende afspraken in functie van de clubdoelstellingen   

- Elk sportief racisme moet vermeden worden   

- Deze visie wordt onderschreven door de Raad van Beheer, het bestuur en trainers
 

Zodat de leden van Atletiekclub Bonheiden, volwassenen en jeugd, op een structurele, pedagogische en professionele manier getraind en begeleid worden om de club te vertegenwoordigen op wedstrijden en organisaties.


 

Visie jeugdcel

Bonheiden AC wil alle kinderen en jongeren de mogelijkheid aanbieden om aan atletiek te doen volgens de waarden die in deze visie zijn opgenomen. 

Jeugdwerking binnen BONH AC hecht enorm veel belang aan een polyvalente werking met een algemene ontwikkeling van het atletisch vermogen. 

Aangezien de club een duurzame jeugdwerking nastreeft volgen we het Long Time Athlete Development proces en  mogen uitmuntende prestaties bij de jeugdcategorieën zeker geen doel op zich vormen.

Aansluiten bij de club betekent automatisch het onderschrijven van deze waarden.

Kernwaarden van de Jeugdwerking

  • Iedereen welkom: Er is bij Bonheiden AC plaats voor alle atleten, onafhankelijk van ras, geaardheid, geloof, afkomst of talent. Dit in combinatie met een laagdrempelige instap, zodat iedereen kan meedoen. 

  • Lange termijn visie: De trainingen zijn erop gericht om op een duurzame lange termijn aan atletiek te doen en de nadruk te leggen op individuele vooruitgang met een gezonde mindset om aan sport te doen en drop-outs te vermijden.

  • Gestructureerde opbouw: Alle trainingen worden gegeven in functie van het Long Time Athlete Development proces (LTAD) conform de visie van de Vlaamse Atletiek Liga (VAL) die een geleidelijke structurele opbouw geeft van de kunde van de atleet aansluitend bij zijn mogelijkheden.

  • Betrokkenheid van ouders: De betrokkenheid van de ouders is een belangrijk aspect in de motivatie van kinderen om aan sport te doen. Wij willen als atletiekclub deze ouders dan ook zoveel als mogelijk betrekken bij de activiteiten in het kader van onze clubwerking. Door samen naar wedstrijden te gaan en deel te nemen aan de nevenactiviteiten van de club proberen we een familiale sfeer te creëren waar iedereen zich thuis voelt. 

Elke ouder onderschrijft de visie en de bijhorende werking van de club. Ze gedragen zich loyaal aan deze visie.

 

Wat mag je verwachten van de club?

Een gevarieerd aanbod aan atletiek verdeeld over een winter- en zomerseizoen. 

In het winterseizoen ligt de nadruk in de opbouw van een brede basisconditie, waarbij de trainingen hoofdzakelijk gegeven worden in functie van veldlopen. In het zomerseizoen zullen alle disciplines getraind worden met een sterke focus op kampnummers (Spurt, Springen, Werpen).

Wij streven ernaar om de trainingen te laten geven door gediplomeerde trainers of trainers die de jeugdopleidingen binnen de club hebben gevolgd en zeer vertrouwd zijn met de werking en de visie van de club.

Voor meer info over het Long Term Athlete Development proces zie Vlaamse Atletiekliga

Doelstellingen

 

Kangoeroes & Benjamins

Het ontwikkelen van basisvaardigheden en algemene fysieke capaciteiten staan centraal. Een brede bewegingservaring en een veelzijdige, polyvalente bewegingsscholing dient opgebouwd te worden. De trainingen worden hoofdzakelijk gegeven in spelvorm. Het plezier primeert hier boven prestaties. Kinderen leren afhankelijk van de categorie de correcte basisvaardigheden aan, in lijn met de wedstrijdvormen voor deze categorie. Alle wedstrijden leveren enkel een individuele prestatie op en geen klassement. In deze fase dienen kinderen vooral sport te beoefenen voor plezier.

 

Pupillen

Bij de pupillen wordt langzamerhand de focus verlegd van het speelse naar de opbouw van een basisconditie (voornamelijk in de winter met focus op het veldlopen) en in de zomer naar de inleiding tot de specifieke technieken van de verschillende atletiekdisciplines. 

  • Bij eerstejaars pupillen ligt de focus nog op redelijk veel spel en plezier om technieken aan te leren. 

  • Tweedejaars pupillen is er al meer aandacht voor het aanleren van de verschillende technieken. Dit ter voorbereiding van de overgang naar de Miniemen. Ook in deze groep is het doel om individuele prestaties te verbeteren. Binnen de trainingen gaat de trainer aan de slag met zowel oefenvormen (50%) als spelvormen (50%), waarbij het veelzijdig en polyvalent trainen een must is. Plezier en succeservaring blijven centraal staan.

 

Miniemen

De uitbouw van fysieke capaciteiten waarbij de belastbaarheid stelselmatig wordt opgedreven en de ontwikkeling van sport specifieke/technische vaardigheden staat tijdens deze laatste fase voorop.

Op deze leeftijd zou een brede fundering rond de basisvaardigheden reeds aanwezig moeten zijn. De atleten leren de verschillende disciplines van atletiek verder kennen en leren de basistechnieken verder verfijnen tot in een grovere eindvorm, die niet per se de volwaardige techniek moet zijn zoals bij volwassenen/senioren.

Ook voor deze categorie geldt nog steeds dat individuele prestaties verbeteren het doel blijft en dit in alle nummers zonder aan specifieke specialisatie te doen.

Voor deze categorie wordt een deelname aan wedstrijden wel verwacht met de mogelijkheid op het uitoefenen van verschillende disciplines en met het oog op een brede ontwikkeling.

 

Algemeen

 

Waarom de aandacht voor individuele prestaties en minder op rangschikkingen tijdens wedstrijden? 

 

Voor kinderen tot en met de categorie van Cadetten (13/14 jarige) geldt dat er een enorm verschil kan zijn tussen de kinderen onderling afhankelijk van hun fysieke groei. (Biologische leeftijd t.o.v. chronologische leeftijd)

Prestaties in de categorieën pup/min/cad zijn geen uiting van talent, maar eerder van een verschillende/snellere ontwikkeling. Kinderen kunnen op die leeftijd tot 4 jaar verschil hebben in hun fysieke ontwikkeling.

Competities zijn dan ook leermomenten: Boven jezelf uitstijgen, leren winnen én verliezen, leren omgaan met druk en sportiviteit zijn allemaal zaken die jouw kind tijdens een wedstrijd zal leren. 

 

Wij vinden het dan ook belangrijk om de wedstrijden goed te kaderen. Bij de jeugd is het immers niet belangrijk of je wint of verliest, maar wel dat je deelneemt en probeert je best te doen. Wij willen dan ook dat elk kind gaat voor een nieuw persoonlijk record ... en tussendoor ook plezier maakt met de vrienden!


 

bottom of page