top of page

Info

Welkom bij Bonheiden Atletiekclub.

Als atletiekclub zijn wij aangesloten bij de VAL “Vlaamse Atletiek Liga” en dienen we ons strikt te houden aan de regels en bepalingen van de KBAB  (Koninklijke Belgische Atletiek Bond).

Als club hebben we tot doel om zowel jeugd als volwassenen te begeleiden en atleten te vormen in de verschillende atletiekdisciplines. In het vormen van atleten is het noodzakelijk dat er op regelmatige basis aan de trainingen wordt deelgenomen, maar eveneens deelname aan wedstrijden is een onderdeel van deze vorming.

Inzet op training en wedstrijden wordt even sterk gewaardeerd als het behalen van podiumplaatsen op kampioenschappen, hierdoor willen we elke vorm van sportieve discriminatie vermijden.

Bij Bonheiden atletiekclub zit je goed voor een brede waaier aan sportieve uitdagingen en conditionele ontwikkeling.

Wat mag ik als atleet of jogger verwachten?

Training en begeleiding : 

de trainingen, zoals in het overzicht zijn vermeld, worden gegeven door gediplomeerde of ervaren trainers.

In de categorieën Kan. Ben. Pup. en Min. zullen, gedurende het zomerseizoen, alle disciplines op een speelse manier gegeven worden om alzo de basis technieken bij te brengen.

Vanaf de categorie Cad. zullen de volgende disciplines als specialisatie getraind worden:  alle loopnummers, verspringen en de werpnummers (speerwerpen, kogel, discus). 

De overige kampnummers kunnen sporadisch als alternatieve training gegeven worden.
 
Indien er vraag en potentieel zou zijn voor andere disciplines zal het de trainersgroep zijn die hier de beslissing zal nemen om eventueel een bijkomende discipline als specialisatie te geven.
 
Gedurende het winterseizoen ligt het hoofddoel op veldlopen en zullen de trainingen dan ook hoofdzakelijk hierop worden afgestemd.

Een uitzondering op dit hoofddoel zijn de  atleten (vanaf de categorie Cad.) die wensen deel te nemen aan indoor wedstrijden, waarvoor dan een afzonderlijk trainingsprogramma zal uitgewerkt worden door de trainersgroep

Wat wordt er verwacht van mij als lid?

Algemeen

Door het ondertekenen van de aansluitingskaart verklaart men zich akkoord met de statuten en huishoudelijk reglement van Bonheiden Atletiekclub. 

Elk lid wordt dan ook verwacht zich te houden en te gedragen volgens deze reglementeringen.

Deelname aan wedstrijden

Iedere persoon die is aangesloten als atleet in de categorieën Kan. Ben. Pup. Min. Cad. Sch. en Jun. en in het bezit is van een officieel VAL wedstrijdnummer, wordt verwacht om aan een minimum aantal wedstrijden deel te nemen zowel gedurende het zomer als winterseizoen.

Het soort wedstrijd waar kan aan deelgenomen worden, door de verschillende categorieën, is aangegeven in het overzicht “Disciplines en Wedstrijden voor de verschillende categorieën” verder in deze brochure.

Op elke wedstrijd is het verplicht om een Wedstrijdtruitje van de club te dragen. 

Als je deelneemt aan een wedstrijd die niet opgenomen is in de wedstrijdkalender van de club en in aanmerking wil komen voor huldiging of beloning dien je een officiële uitslag van deze wedstrijd te bezorgen aan het secretariaat of de trainers. 

Deze kalenders worden telkens bij het begin van elk nieuw seizoen (Winter- en Zomerseizoen) opgesteld door de trainers en aan de atleten bezorgd.

Disciplines en wedstrijden voor de verschillende categorieën

 

Gezamenlijke clubuitstap naar de wedstrijd

Zowel in het zomer als het winterseizoen organiseren wij gezamenlijke clubuitstappen naar wedstrijden. (Veldlopen, stratenloop, piste) 

 

Voor de categorieën Kan. Ben. Pup. Min. zal er telkens een extra uitnodiging voor de wedstrijd meegegeven worden op de training, de week voor de wedstrijd. (Plaats van afspraak, uur van vertrek en tijdstip eerste start)

Voor de categorieën vanaf Cad. zullen er afspraken op de training gemaakt worden tussen trainer en   atleet.  

* Er wordt verwacht dat de ouders, wanneer hun zoon of dochter NIET kan deelnemen aan een wedstrijd, waarvoor hij / zij een uitnodiging heeft meegekregen, persoonlijk één van de trainers verwittigen.
* Ook ouders die rechtstreeks naar de plaats van de wedstrijd rijden, vragen wij om één van de trainers op de hoogte te brengen, om onnodig wachten op de verzamelplaats te vermijden.

Uitzondering op deelname aan wedstrijden

Voor de personen in de categorieën Sen. en Mas. is er geen verplichting en laten we de vrije keuze om deel te nemen aan wedstrijden, stratenloop of jogging.
 
Aanwezigheid op de training

Elke atleet aangesloten bij onze atletiekclub, wordt geacht om regelmatig deel te nemen aan de trainingen. Deze regelmaat is noodzakelijk om de  conditionele opbouw naar de gestelde doelen te kunnen bereiken.

Vragen, tips, of andere? U kan ons contacteren via het onderstaande contactformulier of via info@bonh.be:

Success! Message received.

bottom of page