top of page

Nevenactiviteiten

Niettegenstaande atletiek een individuele sport is, trachten we het groepsgebeuren door enkele nevenactiviteiten te bevorderen. Bovendien is het noodzakelijk dat we als club jaarlijks enkele wedstrijden of nevenactiviteiten organiseren om een gezond financieel beleid te kunnen voeren. 

Jaarlijks zal er een activiteitenkalender opgemaakt en uitgegeven worden, waar alle activiteiten voor het komende jaar op vermeld staan. 

 

Het is de bedoeling dat onze eigen leden massaal deelnemen aan deze organisaties en activiteiten. Enkele voorbeelden van eigen organisaties of activiteiten zijn:

•  Veldloop Bonheiden (Laatste weekend van oktober of eerste weekend van november)

•  Wafelverkoop (Ten voordele van de jeugdwerking)

•  BBQ (April—Mei  Afsluiten van het winterseizoen ; Huldiging atleten winterwedstrijden)

•  Familiedag (Oktober  Afsluiten van het zomerseizoen ; Huldiging atleten zomerwedstrijden

bottom of page