top of page

BRT Reglement Editie 2023

Wat is de BRT?

De BRT (Bonheiden Running Tour) is een regelmatigheidscriterium, open voor alle BONH AC atleten vanaf de categorie Juniores.

Hoe deelnemen ?

Neem deel aan minstens 1 van de 15 wedstrijden uit de jaarkalender van de BRT Editie 2023 om punten te verdienen voor het eindklassement. Hierbij loop je in het meest recente Bonh AC clubshirt, dat volledig zichtbaar moet gedragen worden.

Welke soorten punten zijn er en hoe worden ze toegekend ?

We onderscheiden volgende categorieën van punten :

 • Basispunten worden toegekend voor elke wedstrijd. De berekening van deze Basispunten gebeurt volgens volgende formule:
  ((aantal aangekomen atleten + 1) – behaalde plaats) gedeeld door het aantal aangekomen atleten x 1000
  Het resultaat wordt naar boven afgerond indien de eerste 2 cijfers na de komma groter zijn dan 49, anders wordt er naar beneden afgerond. De basispunten worden berekend op basis van de officiële uitslag zoals gepubliceerd door de organisator van de wedstrijd. Een deelname is dus pas geldig wanneer de deelnemer de wedstijd reglementair beëindigt. Bij deelname aan minstens 1 wedstrijd wordt een atleet opgenomen in het eindklassement.

 • Km-punten : Per gelopen (hele) km in de wedstrijd worden 3 Km-punten toegekend maw een wedstrijd over 5 Km levert 15 Km-punten op. Wie voor de 10,6km kiest, verdient 30 Km-punten terwijl de deelnemers aan de 10 mijl maar liefst 48 Km-punten verdienen. De te verdienen Km-punten staan in de wedstrijdtabel tussen haakjes vermeld na de afstand.
  Voor de eindrangschikking komen de beste 6 resultaten in aanmerking (Basispunten + KM punten).

 • Bonuspunten : het lopen van meer dan 6 wedstrijden uit de kalender levert bonuspunten op. Voor wedstrijd 7 : 10 pt, wedstrijd 8 = 20 pt, wedstrijd 9 = 30 pt, wedstrijd 10 = 40 pt, wedstrijd 11 = 50 pt, wedstrijd 12 = 60 pt maw totaal zijn er 210 bonuspunten te verdienen bij het lopen van 12 wedstrijden. Er worden geen extra bonuspunten meer toegekend bij deelname aan meer dan 12 wedstrijden.

 • Diversiteitspunten : een atleet kan eenmalig 250 punten extra verdienen indien hij op het eind van BRT editie 2021 voldoet aan alle volgende criteria :

  • 2 x deelgenomen aan een BRT wedstrijd van CAT1 = 10km of minder

  • 2 x deelgenomen aan een BRT wedstrijd van CAT 2 = afstand tussen de 10km en een Halve Marathon

  • 1 x deelgenomen aan een BRT wedstrijd van CAT 3 = minstens een halve Marathon
   De categorie van een wedstrijd staat in de wedstrijdtabel tussen haakjes vermeld na de afstand

Welke afstand tellen mee voor de BRT op een geselecteerde wedstrijd ?

In de agenda zal aangegeven worden welke afstanden op een loopevenement meetellen voor het BRT klassement . Dit zijn alleen wedstrijden die open zijn voor alle deelnemers, maw geen leeftijdsbeperking, ladies-runs, etc...

Annulatie van wedstrijden

Eens de BRT editie van start gegaan is en een wedstrijd uit de BRT kalender niet zou plaatsvinden door bv annulatie door de organisatie omwille van corona, extreme weersomstandigheden, overmacht of andere, dan zal deze wedstrijd uit de kalender geschrapt worden en NIET vervangen worden door een andere wedstrijd.

Bij annulatie van twee wedstrijden uit de kalender wordt het aantal wedstrijden waaraan moet deelgenomen worden om in het eindklassement opgenomen te worden verminderd tot van zes tot vijf.

Worden er 3 of meerdere wedstrijden uit de kalender geannuleerd, dan zal er geen eindklassement opgemaakt worden voor de lopende editie.

Welke resultaten tellen mee voor het eindklassement ?

Zoals reeds vermeld komen de beste 6 resultaten (Basispunten + KM punten) in aanmerking voor de eindrangschikking. Bij deelname aan meerdere loopnummers tijdens dezelfde BRT wedstrijd telt enkel die wedstrijd mee die de meeste punten oplevert. Het is ook die wedstrijd die in aanmerking genomen wordt bij de berekening van de diversiteitspunten. Bv Een atleet neemt tijdens de Trail des Fantômes deel aan zowel de 19km als aan de 33km. Indien het puntenresultaat (Basispunten + KM punten) van de 19km groter is dan dat van de 33km, dan worden de punten van de 19km wedstrijd opgenomen in de eindrangschikking. Bovendien telt deze 19KM uitslag dan ook mee voor de CAT 2 = “BRT wedstrijd met afstand tussen de 10km en een Halve Marathon”.

Klassement en Tussenstanden

Het eindklassement wordt opgemaakt na de laatste wedstrijd op de kalender.

Er wordt een aparte rangschikking gemaakt voor Dames en Heren.

De tussenstand zal na elke wedstrijd op de website van Bonh AC en de BRT Facebook pagina gepubliceerd worden.

Bij gelijk aantal punten in het klassement zal de deelnemer met de hoogste individuele score, behaald op één van de BRT wedstrijden vóór de andere deelnemer(s) met hetzelfde aantal punten gerangschikt worden. Indien deze hoogste individuele score ook gelijk is, dan wordt de tweede beste individuele score genomen en zo voort, tot er een onderscheid gemaakt is.

 

Klachten of Betwistingen

De tussenstand zal na elke wedstrijd zowel op de Bonh AC website als op de BRT Facebook pagina gepubliceerd worden. Elke klacht of betwisting over het aantal punten of onterecht toegekende punten moeten binnen de 10 dagen na publicatie gemeld worden. Nadien worden geen klachten of betwistingen meer aanvaard.

 

Uitrusting

De deelnemers zullen tijdens de wedstrijden aantreden in de recentste Bonh AC clubuitrusting.

Atleten die tijdens een wedstijd niet in deze clubuitrusting deelnemen, zullen niet opgenomen worden in de BRTuitslag van die wedstrijd.

Indien kan afgeweken worden van deze regel, dan zal dit vooraf aan de alle deelnemers gecommuniceerd worden.

 

Huldiging van de Laureaten

De huldiging van de laureaten in het eindklassement bij de Dames en de Heren zal plaatsvinden op de jaarlijkse familiedag van Bonh AC.

bottom of page